سه شنبه 3 خرداد 1401.
امروز :

Cambridge IELTS BOOK 5

TEST3

Listening

 Important Phrases and Functions of  Section 2

------------------------------------------------------------------

 

براي راحتي بيشترشما Function  ها و كلمات مهم را جدانكردم، بلكه آنها را به همان ترتيبي مي نويسم كه شما هنگام گوش كردن و خواندن Script‌ برخورد خواهيد كرد،  فراموش نكنید براي تهيه اين متن 5 ساعت وقت صرف شده است، پس لااقل 2 ساعت وقت برای آن صرف کنید.  اميدوارم اين خدمت كمك كند كه شما هرچه زودتر به هدفتان برسيد و من هم  به موفقيت شما ببالم. به اميد ديدار شما

 

شما مي توانيد از اين عبارات و جمله واره ها  (Functions)  ها براي تقويت مهارت صحبت كردن استفاده كنيد.هر كدام از آنها را مي توانيد بارها استفاده كنيد، متوجه خواهید شد كه اين كار بسيار بهتر از ساختن يك جمله جديد است، چون به اين شكل مانند يك بومي صحبت خواهيد كرد، نه كسي كه انگليسي را فارسي صحبت كند! ( متد آموزش Speaking بابک عبادی )

 

سعي كنيد قسمتهاي اصلي جملات را خودتان تشخيص دهيد،‌يعني همان قسمتهايي كه  معمولا ساختار ثابت جمله را تشكيل مي دهند، در حاليكه بقيه جمله را مي توان تغيير داده و متغيرهايي ديگري را به جاي آن قرار داد.

  

 

با تشكر از آقاي مهندس زرين شاگرد عزيزم، كه اين ايده را براي اولين بار مطرح كردند.

 مفق باشيد

 

بابک عبادی

http://www.english-ebadi.com

 

 


 

تمامي ترجمه ها به شكل تحت الفظي است، يعني اينكه نزديك ترين و روان ترين معني فارسي براي جمله در نظر گرفته شده است، خوب است كه در معني تك تك كلمات تفكر


 

 

Section 2

 

1.      … an excellent combination of physical and geographical advantages-…

   ترکيبي بي نظير از امتيازات جغرافيايي و فيزيکي ...                 

2.      There is I think at Rexford an excellent combination of physical and geographical advantages - as well as having a rural setting and still being close to central London.

      من فکر مي کنم که رکسفورد تلفيقي بي نظير از امتيازهاي فيزيکي و جغرافيايي است، به همان خوبي که با اينکه منطقه اي روستايي به حساب مي ايد اما به مرکز لندن نيز نزديک است.

     There is I think at Rexford an excellent combination > I think, there is an excellent combination …

  As well as = به همان خوبي که

  Still being close to = با اين همه ( هنوز) نزديک است به

 I have worked for 12 hours, but still I feel fresh! = من دوازده ساعت کار کردم، با اين همه هنوز سرحالم!

 Rural Setting= محيط روستايي

 Setting = اهنگ، مقام، وضع، ظاهر، محيط، تنظيمات، نظم

3.      …that will certainly be of interest to you…

  بدون شک براتون جذاب خواهد بود

4.      …we have a strong research capability .

 ما داراي ظرفيت هاي قدرتمند تحقيقاتي هستيم

5.      We came 7th out of 101 universities in last year ‘s research assessment,…

سال گذشته ما رتبه هفتم را در ارزيابي فعاليت هاي تحقيقاتي پژوهشي  بين 101 دانشگاه بدست آورديم.

6.      …and did particularly well in your particular subjects,…

   و به خصوص در رشته شما به خصوص خوب کار شده است

 توجه بفرماييد که کلمه Particularly  در قسمت اول قيد است و در قسمت دوم کلمه Particular  صفت مي باشد.

 

7.      Actually we got a top research grade of five for engineering,…

    واقعيت اينه که ما امتياز بالاي 5 را براي بخش مهندسي بدست آورديم.

  Actually = واقعيت اينه که، حقيقت اينه که، بالواقع،

  اين کلمه در مواردي استفاده مي شود که شخصي بخواهد در مورد واقعي بودن مطلبي که بايد بيان کند تاکيد کند.

      بعنوان مثال: واقعيت اينه که من در تابستان بدنيا نيامدم، ولي در شناسنامه ام به اشتباه نوشته تاريخ تولد : سي ام شهريور

      Actually I wasn’t born in Summer, but in my ID Card, date of birth is 30th of Shahrivar.

6.               

8.      One further point-…

     يک نکته ديگر

  Further = بيشتر، بعدي، عميق تر، ديگر

    يک آزمايش ديگر در اين زمينه ثابت کرد که 

… = One further examination proved that …

9.      … a number of you…

    آن تعدادي از شما

 Number = تعداد، شماره، عدد

10.      …I’ll just take a sip of this coffee that’s just arrived,…

  من يک جرعه از اين فهوه که تازه آورده شده خواهم نوشيد 

     That’s just arrived =  که تازه رسيده

      Sip = جرعه

    Up = قلوپ ( کلمه عاميانه که به جاي جرعه استفاده مي شود.)

      Take a sip = يک جرعه نوشيدن

11.      …I’d like to say at this point …

مايل هستم که همين جا خاطر نشان کنم که ...

12.      …,but most often the hold-up is caused by references .

 اما اغلب مواقع تاخير به علت معرف ها اتفاق مي افتد 

      منظور از کلمه Reference   اساتيدي  و يا افراد شاخصي هستند که به دانشجويشان توصيه نامه داده اند تا بتواند براي ادامه تحصيل از دانشگاه بالاتر پذيرش بگيرد.

13.      …the people you give as referees ,shall we say,…

   نام افرادي که اصطلاحا بعنوان معرف ارائه مي دهيد 

     عبارت Shall we say  در جمله بالا، معادل اصطلاحا ترجمه شده است   

      Shall we say =  اصطلاحاً، اگر بتوان اينطور گفت، به قول معروف

14.      …take their time to reply

 براي پاسخگويي وقت بگذاريم

   Take (your) time = وقت صرف کنيد، صبر کنيد، تامل کنيد

      مثلا اگر شما بعد از ديدن چند لباس در يک بوتيک لباس آخر موفق نشويد که انتخاب کنيد  وتصميم بگيريد که اصطلاحا بريد يک دور بزنيد و دوباره به بوتيک برگرديد، اگر فروشنده مودب باشد به تعارف به شما مي گويد: 

Please take your time!

15.      What I do in this period is keep in touch with you and reassure you that things are moving along.

  در اين مدت کار من اين است که با شما در تماس باشم و شما را خاطر جمع کنم که همه چيز داره خوب پيش مي ره.

.      What I do = آنچه من انجام مي دم

      Is keep in touch with you= اين است که با شما در تماس باشم

      Reassure you=   شما را خاطر جمع کردن

 

16.      One of  the ways we’ve devised to help you decide about applying as well as later when you’ve been accepted … hopefully… is to put you in contact with, if possible , a student from your own country who is at present studying with us.

    

1.      يکي از روشهايي که ما براي کمک به شما دانشجويان عزيز ابداع کرده ايم، تا در هنگام تصميم گيري براي درخواست پذيرش و همينطور انشاءالله بعد از پذيرش از آن بهره مند شويد، در صورت امکان،  ايجاد ارتباط با دانشجويي از کشور خودتان است،  که در حال حاضر در دانشگاه ما درس مي خواند. 

      چيزي که ترجمه جملات اين شماره را سخت مي کند طولاني بودن جمله اصلي است، اگر دقت کنيد ساختار اصلي جمله به قرار زير است

One of the ways is to put you in contact with a student.

و بقيه جملات و عبارت هايي که در ميان اين جمله اضافه شده اند، جملات و عبارت هايي توضيحي هستند که بعنوان اطلاعات اضافي عنوان شده اند.     

 

17.       …discuss your concerns with them.

تا نگراني هاي خودتان را با آنها در ميان بگذاريد.

    Concern = نگراني، توجه، دغدغه، تمرکز

      It doesn’t concern to you = اين موضوع به شما ربطي ندارد ( رسمي و مودبانه)

      It’s none of your business = به تو چه ( بي ادبانه)

18.      … But important details like what the leisure facilities are like …

  ...اما جزئيات مهمي مانند اينکه تسهيلات تفريحي چه هستند...

19.      … the English weather and food are really as awful as everybody says !

   آب و هواي انگليس و همينطور غذا واقعي به همان وحشتناکي که هر کسي مي گه هست!

20.      Now to move on to the other concerns you expressed earlier.

   حالا براي توجه به بقيه نگراني هايي که شما قبل از اين تشريح کرديد

.      Move on = ادامه دادن يک روند، ادامه دادن يک صحبت، حرکت به سمت يک موضوع ديگر، جابجا شدن به يک منزل ديگر

21.      …-you will be in an environment where independent learning is the norm,

   شما در محيطي خواهيد بود که يادگيري مستقل هنجار ( عادي) است.

  Where=  در اين جمله به معني ( که در آن مکان ) استفاده شده است.

22.      …-you will be separated from your normal surroundings …

  شما از محيط عادي اطرافتان جدا خواهيد شد.

   Surroundings = Environment=  محيط، مکان

23.      …whose main purpose is to offer help …

   که قصد اصلي آن ارائه کمک است به ...

24.      One or two of you touched on the subject of accommodation earlier .

   با يکي دو تا از شما قبلا در مورد مسکن صحبت

      کلمه Touch به معني لمس کردن است، ولي در اين جمله به عنوان تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن يا به عبارت ساده تر صحبت کردن معني مي شود.

      Accommodationاستفاده شود، خانه، هتل، ويلا، غيره=  مسکن، هر مکاني که براي سکني کردن موقتي يا دائمي

25.      …: it is the University’s policy to give priority…

  سياست دانشگاه اين است که به اين موضوع اولويت داده شود

26.      However ,demand exceeds supply ,…

   گرچه، تقاضا از منابع فزوني مي يابد

2.      

27.      This means that the earlier you decide whether you want to study with us …and so get the procedure moving, the better it will be for ever

    اين بدان معني است که هر چه زودتر تصميم بگيريد که آيا مي خواهيد در اينجا با ما مطالعه کنيد، به همان اندازه  اقدامات زودتر شروع مي شود و براي همه ( هم شما و هم ما) بهتر خواهد بود.

     That means=  اين بدان معني است

     I mean = منظورم اينه که

     She is mean= او خيلي بد جنس است

      Mean= اين کلمه سه معني کاملا مختلف دارد= معني دادن، بد جنس، وسيله 

     کلمه Earlier به معني " قبل تر" " پيش تر" مي باشد، اما کلمه “ Sooner”  به معني " به زودي " است، به عبارت ديگر کلمه “Earlier” به اتفاق هاي که پيش تر اتفاق افتاده بر مي گردد، ولي کلمه “ Sooner”  به اتفاق هايي که  به زودي اتفاقخواهد افتاد بر مي گردد. 

      Whether = آيا   

    Get the process moving= بگذاريد که پروسه ( جريان) حرکت کنه ( شروع بشه)

      Get + (sth) + ( Verb + Ing ) = شروع کردن يک عمل

    مثال: Get the shop running =بگرده ( کار کنه )  بگذاريد که مغازه چرخش

       اصلي جملهFunction: The earlier you decide, the better  it will be for every body

وقتي جمله اي مي بينيد که با ساختار شبيه بالا شروع مي شود، هميشه منتظر تکرار ساختار باشيد، يعني وقتي The earlier you decide  را مي شنويد، گوش بزنگ بمانيد تا اينکه صفت ديگري از نوع تفضيلي بشنويد: The better it will be

شناخت اين Function   به شما کمک مي کند که در هنگام گوش کردن به جملات طولاني مانند اين  شماره، به راحتي بتوانيد معني کل جمله را درک کنيد و اجزاي اصلي  جمله را از فرعي تشخيص دهيد.

28.      …,you’ve got to sort things out even earlier .

   شما حتي بايد زودتر از اين همه چيز را مرتب کرده باشيد.

      Sort + (sth) + Out = چيزي را مرتب کردن

      مثال: Sort your CDs out = سي دي هات را مرتب کن

29.      …,the good accommodation gets snapped up…

مکانهاي اقامت خوب اول از همه قاپيده مي شن   

      To get snap up = قاپيده شدن، سخن نيش دار گفتن، گپيدن

30.      She’ll get in touch with you when you’re accepted -…

 او با شما تماس خواهد گرفت، وقتي که پذيرفته بشويد

31.      …will deal with the agencies on your behalf.

به وکالت شما با آژانس هاي املاک طرف خواهد بود

To deal with = سر و کار داشتن، طرف بودن، معامله کردن

      Agencies = آژانس ها، نمايندگي ها

      On your behalf = به وکالت شما

      مثال: I am here on my wife’s behalf

من به نمايندگي همسرم ( زنم ) اينجا هستم.          

32.      …-I wish I could speak your language half as well.

کاش من هم مي توانستم زبان شما را به نصف اندازه اي که شما زبان ما را صحبت مي کنيد، صحبت کنم.

      As well= به همان خوبي، به همان اندازه، به همان شکل، هنوز

      Ali: I wanted to see you last week,

Roya :Do you still want to see me?

Ali: I want to see you as well.

من هنوزم مي خوام که ببينمت.

33.      Having said that though,…

  با اينکه اين را مي گويم ( علي الرغم آنچه گفتم)

     I like chocolate very much, having said that though, I don’t feel like chocolate now =

من شوکولات خيلي دوست دارم، ولي با اين همه الان شوکولات ميل ندارم

      Feel like sth = به چيزي ميل داشتن

4.      

34.      I’m afraid the lecturers will make little or no allowance of non-native speakers in the audience .

متاسفانه مدرسان به حضاري که انگليسي را به خوبي يک انگليسي زبان صحبت نکنند اجازه ورود نمي دهند يا به ندرت اجازه مي دهند.

     Lecturer = استاد دانشگاه که معمولاً فقط سخنراني مي کند.

      Tutor= استاد دانشگاهي که مسائل را براي شاگردان حل مي کند و علاوه بر سخنراني حل مسئله و تعامل با دانشجويان نيز دارد، معلم خصوصي 

      Teacher = معلم، آموزگار ( معمولا در مدرسه کار مي کند.)

      Trainer= مربي ( معمولا به جاي آموزش تئوريک، به آموزش مهارت هاي فيزيکي مي پردازد.) 

    Instructor = راهنما، آموزگار ( معمولا در يک زمينه فني راهنمايي قدم به قدم مي دهد.)

 

35.       So anything you can do to improve your spoken English will help make your stay with us that bit more fun for you .

   پس هر آنچه شما بتونيد انجام بديد که صحبت کردن شما را کمي بهتر کنه، اقامت شما را در اينجا براي خودتان با صفا تر مي کنه. ( بهتون بيشتر خوش خواهد گذشت.) 

      Fun = صفا، حال، خوش گذراني، شادي    

 Funny = شاد، با صفا، با حال

      He is Funny= او آدم با صفايي است، آدم باحاليه

      He is ridiculous = او آدم مسخره اي است، آدم مزحکي است

      That bit more fun = کمي با حال تر، کمي با صفا تر

      اصلي جمله  Function = Make + (sth) + adj =  Make your stay more fun=  اقامت شما را با صفا تر مي کند

      مثال: Make your salary more = حقوقتان را بالاتر ببريد

      مثال: She made her mother happy = او مادرش را خوشحال کرد.

36.      Some extra practice before you arrive is worth more than…for example private lessons afterwards ,when you won’t really have time,…

       برخي از تمارين قبل از اينکه به اينجا تشريف بيارين با ارزش تر از اينه که وقتي آمديد اينجا معلم خصوصي بگيريد، چون وقتي بياييد اينجا ديگه ديره و وقتي کافي نداريد 

      Extra = More = بيشتر

      It is worth more than …= اين بيشتر ارزش داره از

      Private Lessons = درس خصوصي

      Afterward = پس از آن، بعد از آن، سپس

      You won’t = You will not

37.      …before I invite further questions:…

قبل از اينکه به سوالهاي بيشتري پاسخ دهم

      Invite= دعوت کردن، خوش آمد گفتن

      Function: Invite questions   = دعوت کردن مخاطب به اينکه سوال بپرسن، اعلام آمادگي براي پاسخگويي به سوالات

4.      

 

 


 

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت آموزش خصوصی زبان انگلیسی بابک عبادی است و در صورت استفاده از آن نام " آموزش خصوصی بابک عبادی" و ذکر لینک www.english-ebadi.com را فراموش نکنید.

 

 


 

 

با آرزوی موفقیت برای شما که به زندگی بهتر می اندیشید!

بابک عبادی

 

لطفا در صورتیکه اشتباه (تایپی و یا هر اشتباهی ) در این متن می بینید، منت گذاشته و در فرم تماس (کلیک کنید)   ارسال کنید.

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت آموزش خصوصی زبان انگلیسی بابک عبادی است و در صورت استفاده از آن نام " آموزش خصوصی بابک عبادی" و ذکر لینک www.english-ebadi.com را فراموش نکنید.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=654929
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما