پنجشنبه 27 مرداد 1401.
امروز :

Multiple choice questions
click here to see a Reading passage with 3 sample questions

 

Matching information
click here to see a Reading passage with 3 sample questions

 

Table completion
click here to see a Reading passage with 5 sample questions

 

Information classification
click here to see a Reading passage with 3 sample questions

 

Headings matching
click here to see a Reading passage with 5 sample questions

 

Paragraphs labeling
click here to see a Reading passage with 7 sample questions

 

True/False/Not given 
click here to see a Reading passage with 4 sample questions

 

Diagram labeling
click here to see a Reading passage with 4 sample questions

 

 

 

And the last one is the Answer Sheet for the Reading section

 

www.ielts-blog.com

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت  آموزش خصوصی زبان انگلیسی بابک عبادی است و در صورت استفاده از آن نام آموزش خصوصی بابک عبادی و ذکر لینک www.english-ebadi.com را فراموش نکنید.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=681810
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما