چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :
 

You should spend about 20 minutes on this task

The tables below give information about the amount of beer and fruit juice consumed per person per year in different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Beer
 Country   Amount* 
 1 Ireland  155 litres
 2 Germany  119 litres
 3 Austria  106 litres
 4 Belgium  98 litres
 5 Denmark  98 litres
 6 United Kingdom  97 litres
 7 Australia  89 litres
 8 United States  85 litres
 9 Netherlands  80 litres
 10 Finland  79 litres
Fruit juice
 Country   Amount* 
 1 Canada  52.6 litres
 2 United States  42.8 litres
 3 Germany  38.6 litres
 4 Austria  37.3 litres
 5 Sweden  35.5 litres
 6 Australia  34.4 litres
 7 Finland  33 litres
 8 United Kingdom  29.3 litres
 9 Netherlands  28.1 litres
 10 New Zealand  24.8 litres
*Litres per person per year

model answer

The tables show the amount of beer and fruit juice consumed per person per year in countries around the world. Beer is most popular in Ireland, with the average Irish drinking 155 litres per year. Germany ranks second with 119 litres per person. In fact, the top six countries in terms of consumption of beer are all European. Australia and The United States come next in seventh and eighth positions, with Netherland and Finland consuming the least beer of the countries mentioned. Finnish people only drink an average of 79 litres of beer a year.

The country which consumes by the greatest quantity of fruit juice per capita is Canada. Canadians drink an average of 52.6 litres each a year, that’s almost double the consumption of New Zealand, which is placed at the bottom of the table. Another North American country, The United States, come second in the table, while German drinkers are ranked at number three, consuming an average of 38.6 litres annually. Swedes drink approximately the same quantity of fruit juice as Australians, which is 35.5 litres per year. The Finnish and the British drink 33 and 29.3 litres per year respectively.

(194 words)

 

برای دسترسی به منبع کلیک کنید

 

تمامی حقوق این مطلب متعلق به آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی می باشد و استفاده از آن تنها با ذکر نام منبع آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی، و نام وب سایت  WWW.ENGLISH-EBADI.COM مجاز می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630531
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما