جمعه 8 بهمن 1400.
امروز :

 Interview

? What is your full name-
? Are you working or studying-
? What was the most interesting subject in your study-
? When was the last time you watched a concert on TV-
? What is the difference between viewing a concert on TV and attending a live concert-
? Would you like to join the concert-
? Do you think public holidays are important? Why-
? What is the public holiday you like the most-
? What do you do on public holidays-

Cue Card

Describe a person you want to go traveling with. Please say

? Who is this person-
? How did you meet him/her-
? Where do you want to go with him/her-
? Why would you go there with him/her-

Discussion

? What are the benefits of traveling-
? Do you think it is important to travel-
? Should young people go out traveling, when they finish school-
? Do you prefer to travel alone or with others-
? What are the advantages of traveling alone-
? Are there any problems related to traveling with others-

 

 

برای دسترسی به منبع کلیک کنید

 

تمامی حقوق این مطلب متعلق به آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی می باشد و استفاده از آن تنها با ذکر نام منبع آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی، و نام وب سایت  WWW.ENGLISH-EBADI.COM مجاز می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=632312
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما