چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :

 Interview

? What is your full name 
? May I see your identification card 
? Do you live in a city, town or in the country 
? Is it a good place to live in? Why 
? Is it a safe place for children to live in 
? Do you do any exercises 
? Should everyone do exercises? Why 
? What sports are you good at 
? Would you like to learn how to do another sport? What is it? Why

Cue Card

Talk about a restaurant where you often go with your family and friends. Please say

? What restaurant is it-
? Where is it located-
? What does it look like-
? What do you usually eat there-

 

Discussion

? Why do people usually eat in a restaurant-
? What makes the restaurant food so special-
? What do you have to look for when buying food-
? What is the difference between the food eaten at home and in a restaurant-
? Should schools teach children about healthy food and encourage them to eat it-

 

 

برای دسترسی به منبع کلیک کنید

 

تمامی حقوق این مطلب متعلق به آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی می باشد و استفاده از آن تنها با ذکر نام منبع آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی، و نام وب سایت  WWW.ENGLISH-EBADI.COM مجاز می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630534
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما