چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :
 

Interview

? Can you tell me your full name-
? What should I call you-
? Do you work or study-
? What do you do in your job-
? Do you want to do this job in the future-
? What is the climate like in your country-
? Why it is important to know the weather forecast-

Cue Card

Describe your dream job when you were young. Please say

? What kind of job was it-
? Where did you learn about it-
? What kind of training/skills are needed for that job-
? What is the importance of this job-

Discussion

? Are you going to take this job in the future-
? What kind of jobs is preferred by young generation-
? Are government jobs considered attractive places to work-
? How do you get job satisfaction-
? What is more important, job satisfaction or salary-
? How does government help small companies to carry out their business activity-

 

 

 

 

برای دسترسی به منبع کلیک کنید

 

تمامی حقوق این مطلب متعلق به آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی می باشد و استفاده از آن تنها با ذکر نام منبع آموزش زبان انگلیسی بابک عبادی، و نام وب سایت  WWW.ENGLISH-EBADI.COM مجاز می باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630416
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما