چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :

I have found a great collection of real test samples. Before you get too excited – the good news they are free and can be downloaded, but the bad news there are no answers. Anyway, I think you guys will find them useful, so here goes:

 

Flow chart completion
click here to see a Reading passage with 7 sample questions

 

Matching topics to advertisements
click here to see a Reading passage with 8 sample questions

 

Matching headings
click here to see a Reading passage with 5 sample questions

 

Matching information to statements
click here to see a Reading passage with 6 sample questions

 

True, False, Not given
click here to see a Reading passage with 6 sample questions

 


Multiple choice questions
click here to see a Reading passage with 5 sample questions

 

Gap fills
click here to see a Reading passage with 5 questions

 

Short-answer questions
click here to see a Reading passage with 5 questions

 

Sentence completion
click here to see a Reading passage with 3 questions

 

www.ielts-blog.com

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت  آموزش خصوصی زبان انگلیسی بابک عبادی است و در صورت استفاده از آن نام آموزش خصوصی بابک عبادی و ذکر لینک www.english-ebadi.com را فراموش نکنید.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630453
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما